pescanik.net
Dubok džep je pola zdravlja - Jelena Žarković - Peščanik
Po nedavnim izmenama regulative o zdravstvenoj zaštiti, svako ko se ne odazove na preventivni pregled platiće do 35% troškova lečenja ako oboli od bolesti koja je mogla biti utvrđena tim pregledom.