pescanik.net
Dijalektika sećanja na Zorana Đinđića - Srđan Milošević - Peščanik
Nisam pratilac „Zoranove vizije“. Ako mu jednom bude podignut spomenik neću nositi cveće. Ali na njegovu istorijsku pojavu gledam iz šire perspektive mogućeg…