pescanik.net
Britanija i Evropa - Vladimir Gligorov - Peščanik
Novi magazin Koje su moguće koristi od britanskog napuštanja Evropske unije? Pođimo izokola – ko je imao koristi od napuštanja jugoslovenskog jedinstvenog tržišta?