pescanik.net
Borka kao otpor - Ivan Čolović - Peščanik
Reč na komemoraciji Borki Pavićević: Ovde se već 24 godine kultura dekontaminira od otrova nacionalizma. Ovde smo se zajedno sa Borkom sećali žrtava tog otrova i jedne od najvećih – Jugoslavije.