pescanik.net
A moral? - Milutin Mitrović - Peščanik
Od Aristotela i Marksa do Svetlane Slapšak, kvalifikovano i prilično apstraktno mnogi su se bavili moralom.