personalogy.ir
آزمون نئو : آزمون روانشناختی برای ارزیابی جامع شخصیت | پرسونالوژی
آزمون نئو یا NEO یکی از معتبرترین آزمون های ارزیابی شخصیت است. کامل ترین نمونه این آزمون در وبسایت پرسونالوژی طراحی شده است.