personalistambul.com
Fotografowanie
Chodź pobawić się ze mną – zaproponował Mały Książę. – Jestem taki smutny… – Nie mogę bawić się z Tobą – odparł lis. – Nie jestem oswojony. Ach, przepraszam &#8…