perolofsamuelsson.wordpress.com
Rand versus Popper, eller: Om vådan av att spå i kaffesump
År 1988 skrev jag en artikel om förhållandet mellan ”vara” och ”böra” som publicerades i Svensk Linje (organ för Fria Moderata Studentförbundet) 4/88. Artikeln var i stort sett en sammanfattning av…