perolofsamuelsson.wordpress.com
Årgång 5, nummer 2 (sommaren 2002)
Kampen mot terrorismen och lagen om det uteslutna tredje Lagen om det uteslutna tredje, som är ett av identitetslagens korollarier, säger att ingenting kan vara och icke vara på samma gång och i sa…