perolofsamuelsson.wordpress.com
Årgång 1, nummer 11 (mars 1998)
Dödsstraff Den första principen för all straffrätt måste vara att straffet ska stå i proportion till brottet. Logiken ford­rar att den som tar en annans liv (annat än i själv­försvar) därmed förver…