perolofsamuelsson.wordpress.com
Nattväktaren
Under åren 1987–1996 utgav jag tillsammans med Henrik Unné Objektivistisk skriftserie, som bestod av översättningar av uppsatser av Ayn Rand (någon gång av andra objektivister). Någon stor framgång…