perolofsamuelsson.wordpress.com
Är Hägerströms värdenihilism ett ”välgörande korrektiv”?
Enligt Martin Fries inledning till Socialfilosofiska uppsatser utgör Hägerströms filosofi ett ”välgörande korrektiv”. Hur förhåller det sig med den saken? En kort sammanfattning: Vi har sett att Hä…