perolofsamuelsson.wordpress.com
George Berkeley om plikten att lyda överheten
Leonard Peikoff säger någonstans i sina filosofihistoriska föreläsningar att om man accepterar en filosofs metafysik och kunskapsteori följer hans etik och politik s.a.s. på köpet; han tar en vid h…