perolofsamuelsson.wordpress.com
Egoismen förintades redan 1807!
Jo, så är det – åtminstone om vi ska tro Johann Gottlieb Fichte i hans Tal till tyska nationen, som hölls i Berlin vintern 1807–08. Följande citat är inte helt lättbegripliga, men de kan ha ett vis…