pernillapersson.se
Översättarnas Obi Wan Kenobi - C Publishing
Stor del av sommaren har jag ägnat åt översättning. Därför …