pernillablomeds.se
Nätverksarbete
Nationella specialistnätverket för Ehlers-Danlos syndrom är en grupp av läkare, sjuksköterskor, sjukgymanster, arbetsterapeuter, psykologer, kuratorer m.fl. från olika platser i landet. Gemensamt ä…