pernillablomeds.se
Internationella konferenser
2019Ehlers-Danlos society: International learning conference i Nashville, USA. Där ägnades tre dagar åt patientföreläsningar, där totalt deltog ca 800 personer på plats och 3 000 via live-streaming…