perla.hr
Udomljavanje - hosting - Perla Internet Marketing
Udomljavanje (eng. hosting) je u prijevodu smještaj web servisa na server. Najčešće se odnosi na smještaj web stranica tj. cjelokupnog internet sadržaja na