peritus.se
Koppartorget TRE, Kopparlunden Västerås
Beställare: Castellum Projektbeskrivning: Nybyggnad av kontorslokaler i sex våningar om ca 4 350 kvm bruttoarea. Vårt uppdrag: Byggledning och kontrollansvariga enligt PBL. Projekttid: 2017 - Pågår