perfectlimperfect.com
O projekte
Prečo perfectlimperfect? Perfectly imperfect (skrátene, s prešmyčkou a zámernou chybou Perfectlimperfect) znamená v preklade Dokonalo nedokonalé. Také je všetko na svete. Na prvý pohľad aj nedokona…