perfectlimperfect.com
Čas čakania – robíme video
ČAS ČAKANIA. Snívania. Plánovania. Zúročovania toho, čo už život priniesol. Zakoreňovania sa. Hľadania rovnováhy a tvorenia novej podoby seba. Užívania si posledných chvíľ, keď človek žije v prvom …