perfectlimperfect.com
Dalajláma a tlmočníčka, ktorá nepočula
Boli sme na Dalajlámovi. V obrovskej hale sa tento svätý muž počas dvoch hodín prihováral približne dvom tisícom ľudí. Ľuďom s otvorenými ušami a srdcami. Tento muž hovoril presne to, čo by ste od …