perfectlimperfect.com
Každý zájde tam, kam bude môcť. A chcieť.
Keď kráčam domov popri rieke, vnímam, ako plynie. Neustále v pohybe, neustále prúdi smerom do mora. Podobne ako my. Od čoho závisí úspech človeka? Ak dnes vynecháme filozofovanie o tom, čo úspech j…