perfectlimperfect.com
Jeden celý deň s jogou
Hovoriť o joge a meditácii nestačí. Oboje treba robiť. Popri vlastnej praxi a samovzdelávaní je však vždy dobré učiť sa od iných. Počúvať, sledovať a vybrať si to, čo potrebujeme. Presne to malo …