perdidoenmallorca.com
IMG_4125
Portell de entrada a la clastra de Alfàbia.