percorrendoarousanorte.wordpress.com
Que é Percorrendo Arousa Norte?
Percorrendo Arousa Norte é un proxecto de dinamización da lingua galega para a mocidade promovido pola Mancomunidade de Municipios ría de Arousa zona norte a través de actividades lúdicas e do ache…