perabl.com
Skrivluckan 2018, lucka 5
Rubriken är Återträffen. Skriv max tre meningar. Expediten ropade upp med hes röst nummer 97 och han skulle kolla att det stämde att han hade nr 99 och upptäckte att han hade tappat nummerlappen. …