perabl.com
Skrivluckan 2018, lucka 2 – Cykeldans
Vädret är det centrala i dagens skrivlucka. Orden dansa och cykel ska vara med i din text. (Du får böja orden om du vill eller ha med dem flera gånger.) Skriv max tre meningar. Cykeldans Vinterns b…