perabl.com
Nackdelar med Words stavnings- och grammatikkontroll
Till att börja med kan jag slå fast att stavnings- och grammatikkontrollen i Word är ett bra och användbart verktyg. Den hjälper onekligen till att upptäcka stavfel, grammatiska fel och även ”tappa…