penulispembelajar.wordpress.com
Wana Wasa
Adalah bumi dengan sejuta keindahan gunung menjulang meski tanpa jelita lautan Ksatria dengan tugas yang dia emban membuka jalan kerja keras manghalau rintangan Kemudian malam pagi siang petang dat…