pensjonistpartiet.barum.no
Bo- og behandlingssentrene - Penjonistpartiet i Bærum
Pensjonistpartiet i Bærum tar et helhetlig ansvar. Vi har seniorkunnskaper om lokalsamfunnet, fremmer trygghet og velferd og ønsker verdighet for de godt voksne.