pensioner.site
ООН удължи Мисията за подпомагане на Ирак до 31 май 2019 г.
Както се подчертава в документа, Съветът за сигурност признава, че "безопасността на персонала на ООН е от съществено значение за изпълнение на мисията в