pensioner.site
Доброволци учат пловдивчани как се спасява човешки живот
Всички ние попадаме в рискови ситуации. Затова е важно предварително да се научим да оказваме първа помощ. Дори само с основни познания за първа помощ, вие също можете да помогнете на някого. …