penpowersong.wordpress.com
Ang Tubig at Hangin
Ang Tubig at Hangin Ni Apolinario Villalobos Ang tubig at hangin – Bahagi ng buhay kung sila ay ituring. Sa tubig ng sinapupunan nakalutang Ang binhi ng buhay na sumisibol pa la…