pencerwin.com
بهترین توری برای پنجره های دو جداره کدام است ؟
بهترین توری برای پنجره های دو جداره ، توری پلیسه میباشد که قابل انعطاف بوده و از ورود حشرات موضی جلوگیری میکند و نحوه ساخت و اجرا توسط پنسر وین انجام میشود.