pencerwin.com
در مورد استانداردهای پنجره upvc چه میدانید ؟
استانداردهای پنجره upvc معمولا بر اساس عوامل مختلف و نحوه کاربری پنجره ها تعریف می گردند. برای مثال درب و پنجره هایی که در تراز و کف قرار دارند.