penakecil.com
Kerajaan Mataram Islam, Dari Berdiri sampai Akhir Masa Jaya - Pena Kecil
Kerajaan Mataram Islam memiliki sejarah sebagai kerajaan Islam di Jawa dan Indonesia. Kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politik berkembang di masa ini.