penadiri.com
Repotnya Hidup di Zaman Serba Cepat
Di dunia yang serba cepat seperti zaman sekarang, yang lambat akan ditinggalkan oleh penggunanya. Perkembangan teknologi yang makin canggih, sangat berimbas pada aspek kehidupan masyarakat.