penadiri.com
Apa Itu Obrolin's Monthly Challenge | Penadiri
Sudah beberapa kali artikel yang aku buat tidak berfaedah sama sekali, dari pamer sabun muka, pamer twitter, kadang curhat juga. Ah masa bodoh ah, yang penting tetap menulis dan berkarya dan juga teta