pelixar.com
Powódź - zagrożenie życia - test drona
Prezentujemy nasz test dla możliwości zastosowania drona Pelixar SAR w przypadkach powodzi lub wylewów rzek. To jest dron pierwotnie przystosowany dla operacji poszukiwań i ratownictwa dla jednostek WOPR i SAR w pasie przybrzeżnym akwenów wodnych takich jak np kąpieliska morskie. Symulacja została przeprowadzona z wykorzystaniem osoby pozorującej porwanie przez nurt rzeki. Test wypadł pozytywnie i