pelivara.com
Kuvaamisen perusteita
Valotusaika ja aukot Valotusaika eli suljinaika Valotusaikaa kuvataan yleensä sekunnin osina tai kokonaisina sekunteina. Mitä lyhyempi valotusaika, sitä lyhyemmän aikaa valoa pääsee kameran kennoll…