pelerinajathos.ro
Mai întâi rugați-vă..
Mai întâi rugați-vă și numai după aceea faceți și celelalte, însă țineți-vă privirea ațintită la Dumnezeu” „Numai rugăciune mai pot face acum…”. De câte ori am auzit aceasta de la alții sau am spus-o chiar noi înșine? Este adevărat, NUMAI rugăciune mai putem face, însă nu o spunem cu sensul care trebuie. De obicei, oftăm, ridicăm din umeri și apoi spunem: „Numai rugăciune mai pot face acum”. Și aceasta numai după ce mai întâi am căutat tot felul de soluții lumești și omenești pentru orice fel de problemă a noastră: relații problematice, boli, singurătate, probleme la școală, neînțelegeri între prieteni sau în familie etc. Deși poate nu aceasta este intenția celui ce o spune, aceasta de obicei s-ar traduce cam așa: „Ascultă, eu, cu multa mea înțelepciune, cu nemărginitele mele aptitudini și îndemânări, am făcut tot ce a a fost cu putință pentru a rezolva această problemă, însă nimic nu am reușit. Atunci, Doamne, poate Tu vei putea face ceva. Mi-am epuizat toate puterile și nu mai am altundeva să scap”. Adevărul este că NUMAI rugăciune putem face. Este lucrul cel mai puternic pe care îl putem face pentru noi înșine, pentru cei iubiți ai noștri și pentru toată lumea. Dacă-L avem continuu pe Dumnezeu înaintea noastră și ne întoarcem la El pentru totdeauna, atunci urmăm rânduiala cea corectă. Desigur, aceasta nu înseamnă că ne așezăm în fotoliu și nu facem nimic. Nu. Trebuie să ajungem la următoarea conlucrare cu Dumnezeu: omul întinde mâna de pe pământ, iar Dumnezeu o coboară din Cer. Desigur, trebuie să facem ceea ce ni se potrivește nouă, însă trebuie să schimbăm metoda prin care înfruntăm situațiile: mai întâi să ne întoarcem spre Dumnezeu și numai după aceea, avându-L neîncetat în inima și pe buzele noastre, căutăm ajutorul în mijloacele pe care El ni le-a dat. Lucrul greu este ca mai întâi să le lăsăm pe toate în mâna lui Dumnezeu și numai după aceea să lucrăm împreună cu El. Un astfel de exemplu vedem că persistă în țările ortodoxe, mai ales în bisericile care au Moaște întregi ale Sfinților. Studenții vin la biserică dimineața foarte devreme, înainte de cursuri, pentru a se închina la ele, mai ales în zilele când au examene grele. Desigur, studentul a învățat serios pentru examene, dar știe că fără ajutorul lui Dumnezeu, totul este zadarnic. „De n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc. De n-ar păzi Domnul cetatea, în zadar ar priveghea cel ce o păzește” (Ps.126, 1-2). Starețul Cleopa îi sfătuia totdeauna pe credincioși, spunându-le: „Când mama, copilul, soțul sau oricine este bolnav, chemați mai întâi preotul, iar nu medicul!”. Biserica are rugăciuni pentru orice fel de situație și ele sunt foarte eficiente. Întoarceți-vă mai întâi la aceste rugăciuni și numai după aceea mergeți mai departe. Dacă zidiți casă, există rugăciune pentru începerea acesteia, există rugăciuni pentru călătorie, există rugăciune pentru învățat etc. Încă ceva care adeverește folosul acestor rugăciuni aici în Mănăstire se referă la găinile care umblă libere peste tot. Mulți ne întreabă cum se face că găinile nu sunt vânate de atâtea animale răpitoare care rătăcesc în pădurea din apropiere. Noi, în fiecare an, la sărbătoarea Sfântului Vlasie, care este ocrotitorul animalelor de casă, umblăm prin cotețe cu preotul, cântând troparul Sfântului Sfințit Mucenic și astfel găinile primesc binecuvântare. Mai întâi rugați-vă și numai după aceea faceți și celelalte, însă țineți-vă privirea ațintită la Dumnezeu.