pekhabar.com
Tamatnya Tempoh Membebaskan Hamba Di Perak - PeKhabar
31 Disember 1883 – Pada hari ini dalam tahun 1883, tamatlah tempoh membebaskan hamba-hamba di negeri Perak. Mereka yang enggan[...]