pekhabar.com
Perubahan Waktu Persekutuan Tanah Melayu - PeKhabar
31 Disember 1932 – Perubahan waktu Persekutuan Tanah Melayu telah beberapa kali diubah untuk menyesuaikan kepada keadaan dalam negeri maupun[...]