pekhabar.com
Perletakan Batu Asas Stadium Merdeka - PeKhabar
Stadium Merdeka mula dibina pada 25 September 1956 dan siap pada 21 Ogos 1957. Reka bentuk Stadium Merdeka dihasilkan oleh Stanley Edward Jewkes manakala kerja-kerja pembinaannya diselenggarakan oleh Jabatan Kerja Raya. Perletakan batu asas Stadium Merdeka telah dilakukan oleh Tunku Tunku Abdul Rahman pada 15 Februari 1957.