pekhabar.com
Perjanjian Belanda - Selangor Ditandatangani - PeKhabar
Pada tahun 1784, Perjanjian Belanda - Selangor telah ditandatangani berikutan penaklukan Belanda ke atas Selangor.