pekhabar.com
Perjanjian Antara Negeri Selangor Dan Negeri Perak - PeKhabar
Pada tahun 1823, satu perjanjian antara negeri Selangor dan negeri Perak telah ditandatangani. Perjanjian ini adalah untuk menyekat perdagangan bijih timah yang dimonopoli oleh Belanda. Perjanjian ini ditandatangani akibat wujudnya hubungan antara kedua-dua buah negeri dengan pihak Belanda.