pekhabar.com
Penyiasatan Mengenai Kekacauan Yang Berlaku Di Perak - PeKhabar
Pada tahun 1876, pihak Tanah jajahan Inggeris di London telah melantik Philippon Plunket dan Paul sebagai Pesuruhjaya bagi mengkaji kedudukan Sultan Ismail dan kekacauan yang berlaku di Negeri Perak.