pekhabar.com
Penukaran Nama Jesselton Kepada Kota Kinabalu - PeKhabar
30 September 1968 – Penukaran nama Jesselton kepada Kota Kinabalu telah dilakukan pada tahun 1968. Ia merupakan kesinambungan daripada cadangan[...]