pekhabar.com
Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI) Dinaikkan Taraf Kepada Institut Pendidikan Sultan Idris (IPSI) - PeKhabar
Pada tahun 1987, Kementerian Pelajaran mengisytiharkan Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI) dinaikkan taraf daripada sebuah maktab kepada institut dan bergelar Institut Pendidikan Sultan Idris (IPSI). Usaha menaikkan taraf ini adalah hasil kerjasama pihak Kementerian Pelajaran dan Persatuan Suluh Budiman iaitu Persatuan Profesional Para Lepasan MPSI.